Record

机会是留给有准备的人

冒泡排序之golang实现

  
  func main() {
  
    var arr = []int{5,10, 6, 9, 3, 7, 1, 4, 2, 8}
  
    leftBubbleSort(arr)
  
    //rightBubbleSort(arr)
  
  }
  
  //从左边开始排,先排好最小的数
  func leftBubbleSort(arr []int) {
    
    for i := 0; i < len(arr)-1; i++ {
  
      //加i 左边已排好的不需要再比较,减少循环次数
      for j := i + 1; j < len(arr); j++ {
  
        if arr[i] > arr[j] {
  
          arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
  
        }
        fmt.Println("i=", i, ", j=", j, arr)
        
      }
  
    }
  }
  
  //从右边开始排,先排好最大的数 
  func rightBubbleSort(arr []int) {
    
    for i:=0;i<len(arr);i++ {
  
      //减i 右边已排好的不需要再比较,减少循环次数
      for j:=0;j<len(arr)-i-1;j++ {
        if arr[j] > arr[j+1] {
          arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
        }
        fmt.Println("i=",i,", j=",j, arr)
        
      }
    }
    
  }